การวิจัยและพัฒนา

ด้วยการเปิดรับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การเน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญในการเติบโตและความสำเร็จของเรา นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของเราทำตามข้อกำหนดระหว่างประเทศและได้จับคู่และผ่านมาตรฐานการทดสอบต่างๆเช่นการรับรองจาก:

  • Institute Umweltchemie Bremen GmbH, Germany
  • ECO Umweltinstitut, Germany
  • Rubber Research Institute (Malaysian Rubber Board)
  • FIRA Institute, UK
  • Intertek Testing Lab, USA
  • SGS US Testing Company, USA